Privacy Beleid

Privacy Verklaring 

Hier vind je de privacy verklaring van OverGevoelens.be. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door OverGevoelens.be. 

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. 

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. 

Je leest op dit moment de privacy verklaring van OverGevoelens.be. OverGevoelens.be is een website rond gedichten en poëzie. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door OverGevoelens.be verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door OverGevoelens.be, neem dan gerust contact op! 

1. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door OverGevoelens.be. Deze worden hieronder toegelicht. 

 1. Het versturen van nieuwsbrieven 

OverGevoelens.be stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van OverGevoelens.be. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden. 

 1. Contact opnemen 

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met OverGevoelens.be via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving. 

 1. Analytics 

De website van OverGevoelens.be verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers. 

2 Ontvangers

De gegevens die OverGevoelens.be ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.: 

 1. Mailchimp 

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. 

 1. Siteground

De e-mail van OverGevoelens.be wordt gehost bij Siteground. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Siteground. 

De website en back-ups van de website worden gehost bij Siteground. Gegevens die jij achterlaat op de website van OverGevoelens.be zijn op de servers van Siteground opgeslagen. 

3 Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door OverGevoelens.be, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. 

 1. Het versturen van nieuwsbrieven 

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@OverGevoelens.be.nl. 02. Contact opnemen 

Op het moment dat je contact opneemt met OverGevoelens.be via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. Opslag periode 

 1. Analytics 

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. 

4 Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door OverGevoelens.be of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en/of tweestapsverificatie. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van OverGevoelens.be prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. 

5 Jouw rechten 

 1. Recht op inzage 

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij OverGevoelens.be vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met OverGevoelens.be. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. 

 1. Recht op rectificatie 

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door OverGevoelens.be. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail. 

 1. Recht op overdracht 

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij OverGevoelens.be opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient OverGevoelens.be al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. 

 1. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij OverGevoelens.be vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. 

 1. Recht op het indienen van een klacht 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen, als je vindt dat OverGevoelens.be niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. 

 1. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) 

Wil jij niet dat OverGevoelens.be jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@OverGevoelens.be onder toezending van je eigenlijke vragen of bezwaren. Het streven is om binnen 3 weken te reageren. 

6 Plichten

OverGevoelens.be verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van OverGevoelens.be via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden 

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met OverGevoelens.be met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. 

OverGevoelens.be behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer OverGevoelens.be dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van OverGevoelens.be te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen?
Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
info@OverGevoelens.be
overgevoelens.be/contact

Scroll naar boven